Võ Đạo

Võ là Vũ 武, tức là Sức mạnh

Võ Đạo là ĐẠO LÝ CỦA SỨC MẠNH, hoặc ĐẠO LÝ CỦA KẺ MẠNH

Ở chương trình Võ Sĩ Đạo, Chưởng Môn Đại Vũ mang đến một cái nhìn rất mới về ngành Võ. Đó là ngoài cái hiểu về Võ theo hướng sức mạnh thể chất, cơ bắp còn có một cái hiểu mới rộng lớn bao la hơn nhiều.

Cái hiểu mới đó là SỨC MẠNH ĐẾN TỪ KHOA HỌC VÀ MÁY MÓC. Sức con người có hạn, trong công việc bị xen lẫn yếu tố cảm xúc. Đó là những phương diện máy móc thắng con người. Nếu người nào biết tạo ra máy móc và sử dụng máy móc thì người đó sẽ làm chủ được nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao