Võ Sĩ Đạo: Mang khoa học vào trong quản lý.

  • Chưởng Môn chia sẻ về chương trình Võ Sĩ Đạo

    Chương trình Võ Sĩ Đạo được Đại Vũ, Kim Cương chưởng môn thành lập với chủ đích phổ biến phương pháp luận khoa học, phương thức tư duy mạch lạc, phương thức sản xuất theo mô hình công nghiệp hiện đại. Để làm lớn được thì phải có PHƯƠNG PHÁP LUẬN KHOA HỌC. Hệ thống…

Võ Sĩ Đạo mang toán học, tin học, kinh tế học vào quản lý

Phí thường niên: 459.000 ₫/ năm. Thanh toán 2 năm còn 859.000 ₫


Cùng hệ thống truyền bá tri thức

  1. QUANG MINH GIÁO
  2. VÕ SĨ ĐẠO
  3. THƯƠNG GIA ĐẠO
  4. KHÔN KHÉO
  5. TÂN NHO GIÁO
  6. XUÔI DÒNG
  7. XUYÊN SUỐT