lịch sử võ Nhu thuật

Môn võ Nhu thuật (Jujitsu) mang tính chất hiểm ác trong võ thuật nước Nhật

jujitsu

Dù người ta có để ý khảo cứu các ngành võ thuật thời xưa ở Âu Châu và tìm một điểm tương đồng với môn